• Gratis verzending vanaf € 39,00  webshop keurmerk

Disclaimer - Puur Tiel Webshop

Disclaimer

Disclaimer voor www.puurtiel-webshop.nl

Puur uw Schoonheidssalon (Kamer van Koophandel: 50771647), hierna te noemen PuurTiel-Webshop.nl, verleent u hierbij toegang tot www.puurtiel-webshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
PuurTiel-Webshop.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

PuurTiel-Webshop.nl spant zich in om de inhoud van www.puurtiel-webshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.puurtiel-webshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PuurTiel-Webshop.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.puurtiel-webshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PuurTiel-Webshop.nl.Voor op www.puurtiel-webshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PuurTiel-Webshop.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. PuurTiel-Webshop.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze webshop of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze webshop of met de onmogelijkheid (delen van) de webshop te kunnen raadplegen.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PuurTiel-Webshop.nl en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PuurTiel-Webshop.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.